பாகுபலியை தொடர்ந்து மீண்டும் படுகவர்ச்சியாக தமன்னா!

பாகுபலி திரைப்படத்தில் ஒற்றை உடையில் அதையும் கலைந்து கவர்ச்சி காண்பித்த தமன்னா அவர்கள் மீண்டும் தேவி 2 திரைப்படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு நீச்சல் குளத்தில் நிமிர்ந்து பார்க்கும் புகைப்படம் வெளியாகியிருக்கிறது

பாகுபலியை தொடர்ந்து மீண்டும் படுகவர்ச்சியாக தமன்னா!
தமன்னா

பாகுபலி திரைப்படத்தில் ஒற்றை உடையில் அதையும் கலைந்து கவர்ச்சி காண்பித்த தமன்னா அவர்கள் மீண்டும் தேவி 2 திரைப்படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு நீச்சல் குளத்தில் நிமிர்ந்து பார்க்கும் புகைப்படம் வெளியாகியிருக்கிறது.

 

பாகுபலி கவர்ச்சியை இது மிஞ்சுமா தேதி 2 இரண்டு பெண்களின் கதை என்று கூறப்படுகின்றது இது தேதி ஒன்றைப் போன்று கவர்ச்சியாக இருக்கும் அல்லது அதையும் தாண்டி உச்ச கவர்ச்சி காட்டும் பேயாக இருக்குமா இந்த புகைப்படத்தை பார்த்த உடன் தமன்னாவின் ரசிகர்கள் பலருக்கு இந்த சந்தேகம் தான் எழுந்திருக்கின்றது.

தமன்னா