படுகவர்ச்சியில் நிகழ்ச்சிக்கு வந்த நடிகை ஆண்டிரியா!

நடிகை ஆண்டிரியா மிகவும் கவர்ச்சியான தோற்றத்தில் எப்போது இருப்பவர். நடிப்பதை தாண்டி அவர் நன்றாமே.

படுகவர்ச்சியில் நிகழ்ச்சிக்கு வந்த நடிகை ஆண்டிரியா!
ஆண்டிரியா

நடிகை ஆண்டிரியா மிகவும் கவர்ச்சியான தோற்றத்தில் எப்போது இருப்பவர். நடிப்பதை தாண்டி அவர் நன்றாமே.

படங்களில் முக்கிய வேடங்கள் கிடைத்தாலும் நடித்து வரும் அவர் அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட்கேம் படத்தில் டப்பிங் பேசியுள்ளார். அனைவரும் எதிர்பார்த்திருக்கும் இந்த படம் விரைவில் வரவுள்ளது.

இந்நிலையில் இப்படத்தின் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் கலந்துகொண்ட ஆண்டிரியா விரிந்த கீழ் ஆடையில் கால் தெரியுமாறு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் அருகே கால் மேல் கால் போட்டு அமர்ந்தது சிலருக்கு அதிருப்தி ஏற்பட்டுள்ளது.

Andrea jeremiah