லிங்கா படத்தில் ரஜினி – சோனாக்ஷி சின்ஹா பாடும் காதல் பாடல் வரிகள் வெளியாகியுள்ளன.

ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசையில் வைரமுத்து எழுதியுள்ள அந்தப் பாடல் என் மன்னவா மன்னவா என்று தொடங்குகிறது.

என்னைவிட அழகி உண்டு – ஆனால் உன்னைவிட உன்னைவிடத் தலைவன் இல்லை என அடுத்த வரி வருகிறது.

பாடல் முழுமையாக…

பெண்: என் மன்னவா! மன்னவா! என்னைவிட அழகி உண்டு – ஆனால் உன்னைவிட உன்னைவிடத் தலைவன் இல்லை – ஆமாம் உன்னைவிட உன்னைவிடத் தலைவன் இல்லை.

பெண்: சின்னச் சின்ன நட்சத்திரம் பறிக்க வந்தாய் – இந்த வெண்ணிலவை வெண்ணெய் பூசி விழுங்கிவிட்டாய் அதிவீரா உயிரை உயிரால் தொடுவீரா? உன் கண்களோ உன் கண்களோ பூ தேடுதே உன் கைகளோ உன் கைகளோ வேர் தேடுதே

பெண்: நூறு யானைகளின் தந்தம்கொண்டு – ஒரு கவசம் மார்பில் அணிந்தாய் கலசம்கொண்டு அந்தக் கவசம் உடைத்து உன் மார்பில் மையமிட்டேனே

ஆண்: தென்னாட்டுப் பூவே தேனாழித் தீவே பாலன்னம் நீ – நான் பசிக்காரன் வா வா மோகக் குடமே முத்து வடமே உந்தன் கச்சை மாங்கனி பந்தி வை ராணி

ஆண்: வெய்யில் பாராத வெள்ளைப் பூக்களைக் கையில் தருவாய் கண்ணே ஏழு தேசங்களை வென்ற மன்னன் – உன் கால் சுண்டுவிரல் கேட்டேனே

பெண்: சிற்றின்பம் தாண்டி பேரின்பம் கொள்வோம் உயிர் தீண்டியே நாம் உடல் தாண்டிப் போவோம் ஞான அழகே மோன வடிவே என்னைக் கூடல்கொள்ள வா கொற்றவை மைந்தா….