கே.எஸ். ரவிக்குமார் படத்தில் வேதிகா!

இயக்குநர் கேஎஸ் ரவிக்குமார் இயக்கும் அடுத்த படத்தில் பாலகிருஷ்ணா நடிக்க உள்ளார். தெலுங்கில் உருவாகும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு ஆகஸ்ட்  பாங்காக்கில் தொடங்க உள்ளது. ஹைதராபாத்தில் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு நடத்த திட்டமிட்டுள்ளார்கள். இந்நிலையில் படத்தில் சோனல் சவுகான் பாலகிருஷ்ணா ஜோடியாக நடிக்க உள்ளார். மேலும்  இரண்டாவது நாயகியாக நடிகை வேதிகா ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.

கே.எஸ். ரவிக்குமார் படத்தில் வேதிகா!
வேதிகா

இயக்குநர் கேஎஸ் ரவிக்குமார் இயக்கும் அடுத்த படத்தில் பாலகிருஷ்ணா நடிக்க உள்ளார். தெலுங்கில் உருவாகும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு ஆகஸ்ட்  பாங்காக்கில் தொடங்க உள்ளது. ஹைதராபாத்தில் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு நடத்த திட்டமிட்டுள்ளார்கள். இந்நிலையில் படத்தில் சோனல் சவுகான் பாலகிருஷ்ணா ஜோடியாக நடிக்க உள்ளார். மேலும்  இரண்டாவது நாயகியாக நடிகை வேதிகா ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.

இயக்குநர் கேஎஸ் ரவிக்குமார் இயக்கும் அடுத்த படத்தில் பாலகிருஷ்ணா நடிக்க உள்ளார். தெலுங்கில் உருவாகும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு ஆகஸ்ட்  பாங்காக்கில் தொடங்க உள்ளது. ஹைதராபாத்தில் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு நடத்த திட்டமிட்டுள்ளார்கள். இந்நிலையில் படத்தில் சோனல் சவுகான் பாலகிருஷ்ணா ஜோடியாக நடிக்க உள்ளார். மேலும்  இரண்டாவது நாயகியாக நடிகை வேதிகா ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.

இயக்குநர் கேஎஸ் ரவிக்குமார் இயக்கும் அடுத்த படத்தில் பாலகிருஷ்ணா நடிக்க உள்ளார். தெலுங்கில் உருவாகும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு ஆகஸ்ட்  பாங்காக்கில் தொடங்க உள்ளது. ஹைதராபாத்தில் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு நடத்த திட்டமிட்டுள்ளார்கள். இந்நிலையில் படத்தில் சோனல் சவுகான் பாலகிருஷ்ணா ஜோடியாக நடிக்க உள்ளார். மேலும்  இரண்டாவது நாயகியாக நடிகை வேதிகா ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். ஹைதராபாத்தில் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு நடத்த திட்டமிட்டுள்ளார்கள். இந்நிலையில் படத்தில் சோனல் சவுகான் பாலகிருஷ்ணா ஜோடியாக நடிக்க உள்ளார். மேலும்  இரண்டாவது நாயகியாக நடிகை வேதிகா ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். ஹைதராபாத்தில் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு நடத்த திட்டமிட்டுள்ளார்கள். இந்நிலையில் படத்தில் சோனல் சவுகான் பாலகிருஷ்ணா ஜோடியாக நடிக்க உள்ளார். மேலும்  இரண்டாவது நாயகியாக நடிகை வேதிகா ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.